Home

About Us

Weekly Bulletin

Events

History

Groups

Cemeteries

WEEKLY SERVICES

English:
Saturday 5:00 p.m.
English/Polish:
Sunday 11:00 a.m.

Weekday Mass schedule can be found in our
weekly bulletin

PARISH CONTACT NUMBERS

Rectory:
(613) 756-2344
Fax: (613) 756-0987
stmaryswilno@gmail.com

St. Mary’s Parish  17325 Highway 60 Wilno, Ontario
K0J 2N0 - Canada

Parish office is open Thursday: 9:30 am to 11:30 am

Friday: 9:00 am to 12 noon

or by appointment.

St. Mary Catholic Church

Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej Krˇlowej Polski

Najstarsza kaszubska i polska parafia w Kanadzie założona w roku 1875 przez osadnikˇw z Kaszub i Polski.
N˘starsz˘ kaszŰbsk˘ i p˛lsk˘ parafi˘ w Kanadze założon˘ w 1875 rok¨ przez ˛sadnikˇw z KaszŰb i P˛lsczi.
Canada’s Historic First Kashubian and Polish parish was founded in 1875 by Kashubian and Polish Settlers

oulady-aaa

Our Lady of Częstochowa, Queen of Poland Parish

Nie ma Kaszub bez Polonii a bez Kaszub Polsci”
“Ni ma KaszŰb bez  P˛lonii a bez KaszŰb P˛lsczi”
”There is no Kashubia without Poland and no Poland without  Kashubia”
Hieronim Derdowsczi 1880
First Kashubian Poet

Our-Lady-of-Sianowo

Our Lady of Swionowo, Queen of Kashubia
Matczi B˛sczi Swiˇnowsczi, Krˇlewi KaszŰb

E-Mail:  stmaryswilno@gmail.com

Home

About Us

Weekly Bulletin

Events

History

Groups

Problems viewing this site: contact our webmaster - click here